Dan M. Dahl Rahimian

Dan M. Dahl Rahimian Advokatfullmektig

  • Direkte Telefon:+ 47 480 12 829
  • E-post:dr@stokholmsvendsen.no

Utdannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2016. Dan har erfaring med advokatvirksomhed og forskjellige selskaper i Danmark. I tillegg har han undervist i selskaps- og markedsrett og har tidligere hatt eget firma med fokus på iverksettere og næringsdrivende.

Norge – Danmark
På bakgrunn av utdanning fra Danmark, språklig og kulturelle ferdigheter og praktisk erfaring i både Danmark og Norge, vil Dan kunne ta juridiske oppdrag fra og mellom begge land. Dette kan for eksempel være bistand ved oppstart av dansk virksomhet i Norge eller oppstart av norsk virksomhet i Danmark.

Norge / Danmark – Iran
En rekke handelsrestriksjoner ble opphevet den 16. januar 2016 og har derved åpnet nye handelsmuligheter i Iran. Dan har, foruten de iranske språklige og kulturelle ferdigheter, et stort nettverk i Iran. Dette kan vise seg svært viktig ved forretninger i Iran og vi kan derfor være nøkkelen inn til en av de største verdensøkonomier i verden med nesten 80 millioner innbyggere.

Språk

  • Dansk
  • Norsk
  • Farsi/iransk
  • Engelsk