Kristine Stokholm Østerballe

Kristine Stokholm Østerballe Advokat og partner

 • Direkte Telefon:+45 20 64 24 40
 • E-post:ks@stokholmsvendsen.no

Utdannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2005. Kristine Stokholm Østerballe ble utdannet advokat fra Danmark med bevilling fra det danske Justitsministerium i 2009 og fikk i 2014 også norsk advokatbevilling. Kristine har tidligere vært ansatt ved de danske domstoler, i privat advokatvirksomhet og ved Frøya Kommune som byggesaksbehandler, juridisk rådgiver og senest som kommuneadvokat.

Norge – Danmark:
På grunn av Kristines kjennskap til rettssystemene i både Danmark og Norge samt de språklige og kulturelle ferdigheter hun har opparbeidet gjennom mange år, påtar hun seg også juridiske oppdrag der det er parter eller interesser representert fra begge land. Dette kan for eksempel være forhandlinger mellom norske og danske virksomheter, oppstart av dansk virksomhet i Norge eller oppstart av norsk virksomhet i Danmark. Det kan også være snakk om familie-arverettslige spørsmål mellom landene eller rådgivning og hjelp i forbindelse med bolighandler på tvers av landegrensene.

Kompetanser

 • Kontraktsrett og forhandling
 • Forretningsjus
 • Erstatningsrett
 • Stiftelse av firma
 • Fordringsrett
 • Plan- og bygningsrett
 • Jordskiftesaker
 • Faste eiendommers rettsforhold/tingsrett
 • Forbrukerrett
 • Offentlig rett, herunder klagesaker, søknader, utredningsoppgaver og lov om offentlige anskaffelser.
 • Boligrett
 • Familierett
 • Arverett

Språk

 • Dansk
 • Norsk
 • Engelsk