Mona Evensen Goa

Mona Evensen Goa Advokatfullmektig

  • Direkte Telefon:+47 480 12 829
  • E-post:mg@stokholmsvendsen.no

Mona har en master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har i tillegg en master i International Business Management fra Middlesex University i London. Videre har hun studert EU-rett og internasjonal strafferett ved universitetet i Hamburg. Mona har arbeidserfaring fra Forbrukerrådet og Fylkesmannen i Trøndelag. Samt at hun i studietiden jobbet i retthjelpstiltaket Jushjelpa i Midt-Norge med å gi gratis rettshjelp innenfor flere rettsområder.

Norge – Danmark:
I masterstudiene fra England har Mona ervervet nyttig kunnskap om etablering og drift av internasjonale selskaper. Herunder verktøy for å skape gode samarbeid på kryss av landegrenser, minimerer språklige og kulturelle utfordringer og dermed optimalisere selskapets internasjonale drift og handel. Dette perspektivet i kombinasjon med masteren i Rettsvitenskap fra Norge, kjennskap til norske forhold og fordypningen i EU-retten i Tyskland gjør henne i stand til å representere interesser fra begge land ved samhandling.

Språk:

  • Dansk
  • Norsk
  • Engelsk