Advokater i Danmark og i Norge

Norge er den tredje største mottaker av eksportvarer fra Danmark. Grunnet kort avstand og de store likheter i språk og kultur, er nabolandet en opplagt handelsforbindelse. Eksempelvis kan både frakt med båt og bil vise seg utrolig fordelaktig grunnet den korte avstand. Det eksisterer derfor også et stort marked for en stor del virksomheter. Det kan av den grunn være et gunstig sted å etablere ny virksomhet, men er også et sted med mange jobbmuligheter.

På tross av de store likheter i språk og kultur har vi gjennom flere års erfaring også opplevd forskjeller mellom landene. I en vanlig samtale mellom en danske og nordmann anslås det at minst 10 % av samtalens innhold går tapt grunnet de små språklige forskjeller. Utover dette er det også vesentlige kulturforskjeller i eksempelvis en forhandlingssituasjon. Så selv om det utenfra kan anses som små variabler, kan det i en forhandlingssituasjon vise seg utslagsgivende. Samtidig vil det også være rettslige forskjelligheter mellom land, og vi har tidligere sett eksempler på at danske ofte kan oppfatte den norske lovgivning som noe omfattende og vanskelig tilgjengelig.

Det er vår erfaring at det ofte lønner seg bedre hvis man får avklart en problemstilling i en tidlig fase, isteden for først å søke hjelp når skaden er skjedd. Med vår lange erfaringer med næringslivet og privatpersoner i Danmark og Norge og med ansatte fra begge land er vi særlig kompetente innen forhandlinger og rettslige problemstillinger mellom land. Unngå derfor unødige problemer og kontakt oss for en uforpliktende samtale.