Kompetanseområder

Vi yter rådgivning og tar prosedyreoppdrag innenfor mange rettsområder med hovedvekt på følgende:

For privatpersoner

 • Familierett – herunder blant annet samboerkontrakter, bistand ved separasjon, skilsmisse og samlivsbrudd, farskapssaker, barnerett samt opprettelse av ektepakter.
 • Arverett, herunder utforming av testamenter, bistand ved skifte av dødsbo
 • Fast eiendom/tingsrett
 • Landbruksjuss
 • Bistand overfor offentlige myndigheter – klager, søknader etc.
 • Plan- og bygningsrett
 • Jordskiftesaker
 • Mekling
 • Arbeidsrett
 • Erstatningsrett
 • Boligrett
 • Forbrukerrett

For næringsdrivende

 • Forretningsjuss
 • Kontraktsrett og forhandlinger
 • Erstatningsrett
 • Stiftelse av firma
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Bistand overfor offentlige myndigheter, f.eks. klager, søknader etc.
 • Arbeidsrett
 • Fast eiendom
 • Foredrag eller kurs
 • Mekling
 • Styrearbeid
 • Selskapsrett
 • Fordringsrett

For offentlige myndigheter

 • Kontraktsrett
 • Forhandlinger
 • Avtaleutforming
 • Utredningsoppgaver
 • Offentlige anskaffelser
 • Arbeidsrett
 • Ekspropriasjon
 • Forvaltningsrett
 • Plan- og bygningsrett